InnovaPeme: mide as opcións das túa peme con esta ferramenta

Autoavaliación InnovaPeme

Innovapeme, o programa para impulsar a innovación en Galicia

Arranca unha nova convocatoria de InnovaPeme, o programa da Axencia Galega de Innovación –GAIN– coa que trata de promover as vantaxes da impulsar a I+D+i nas pequenas e medianas empresas galegas.

GAIN, que manterá durante un mes aberto o prazo de presentación de solicitudes, avaliará os proxectos que soliciten entrar en InnovaPeme seguindo tres grandes categorías:

  1. Avaliación da empresa solicitante (20 puntos)
  2. Estudo do plan de innovación presentado (68 puntos)
  3. Análise dos resultados esperados pola implantación do plan (12 puntos)

Fácil de usar e de descargar os resultados

Como podedes ver, a avaliación realízase sobre un total de 100 puntos que se outorgarán atendendo aos obxectivos e aspectos técnicos e económico-financeiros do plan de innovación. Ademáis, considerarase a súa potencialidade para xerar valor económico.

Para axudarche a calibrar se a túa empresa ten posibilidades de beneficiarse das axudas económicas e do asesoramento de Inova na implantación dun plan de Inovación hoxe traémosche unha ferramenta que disipará toda dúbida.

Autoavaliación InnovaPeme

A ferramenta incorpora tódolos criterios que terá en conta GAIN na avaliación do teu proxecto. É dicir: se cobres tódolos campos solicitados podes facerte unha idea de se podes o un non ter éxito. Tamén inclúe un botón de descarga para que poidas obter o resultado da autoavaliación en PDF e analizar  máis en detalle os resultados.

Para ter as máximas posibilidades, recomendamos que o plan de innovación que presentes á nova convocatoria de InnovaPeme supere os 80 puntos.

Autoavaliación InnovaPeme 2022

Categorías de avaliación

Empresa (20 puntos)

Dentro do apartado empresa, GAIN premia, entre outros aspectos, que a túa sociedade teña menos de 10 traballadores. É dicir, que sexa unha micropeme. Tamén puntúan mellor aquelas compañías que están radicadas en zonas despoboadas e rurais.

Asimesmo, acreditar un cadro de persoal onde as mulleres sexan maioría tamén engade puntos as empresas aspirantes, o mesmo que contar cun plan de responsabilidade social empresarial ou demostrar compromiso co medio ambiente.

Plan de innovación (68 puntos)

Cómo é lóxico, o plan de innovación será a categoría que se levará boa parte das miradas dos avaliadores. Ou o que é o mesmo: será a que recibirá a maioría dos puntos no proceso de selección de proxectos para InnovaPeme 2022.

GAIN premiará aqueles plans de innovación que presenten uns criterios de viabilidade técnica e metodolóxica máis claros e sólidos.

A coherencia económica-financieira, a diversificación de actividades dentro do plan ou o grado de definición e adecuación das accións previstas cos obxectivos do plan puntuarán máis que outros anos.

Ferramenta InnovaPeme 2022

Impacto do plan (12 puntos)

Para a convocatoria 2022, InnovaPeme terá moi en conta o impacto internacional que poida ter a implantación do plan de innovación.

Dende GAIN subliñan que a repercusión en termos de imaxe que poida ter a implantación do plan de innovación na empresa terase moi en conta á hora de avaliar o proxecto. Ademáis, tamén os efectos que poida ter no ecosistema empresarial galego o desenvolvemento de proxectos viables de I+D+i será considerado como algo positivo.

¿A razón? Seguir demostrando que a nosa terra tamén é terreo aboado para a innovación.

O mesmo ocurre co fornecemento da I+D+i dentro da empresa grazas á implantación das medidas incluidas no plan.

Contacta con Inova

Agora que xa coñeces cales son algunhas das liñas xeráis que terá en conta GAIN para avaliar o teun plan de innovación so che queda clicar na ferramenta e poñer a proba o teu proxecto e a capacidade innovadora da túa empresa.

Se queres ter máis información sobre o programa podes descargarte un resumo sobre o programa InnovaPeme 2022 elaborado por Inova

Se xa o tes moi claro e non podes agardar máis para deseñar o teu plan de innovación con Inova como partner, escríbenos unha mensaxe ao correo a.vazquez@inovalabs.es ou n.nogueira@inovalabs.es

Autoavaliación InnovaPeme