Desenvolvemento de Centros de Coñecemento

ÁREAS

Desenvolvemento de CENTROS DE Coñecemento

As universidades, centros e grupos de investigación teñen en Inova a un colaborador experimentado que os axuda a canalizar con éxito os seus procesos de transformación e crecemento.

Perspectiva

Os centros de coñecemento e, en particular, o ecosistema universitario, teñen un papel fundamental para facer que os sectores produtivos despeguen desde o punto de vista da innovación, a sustentabilidade e a tecnoloxía. Xeran coñecementos de vangarda, medios e talento de extraordinario valor, cunha potencialidade moi elevada para transformarse en propostas de valor diferenciais, tanto para o mercado profesional e privado como para o conxunto da sociedade.

En consecuencia, a tarefa de contribuír ao desenvolvemento dos centros de coñecemento é prioritaria para afrontar os grandes problemas que nos acosan, como o cambio climático, as inxustizas sociais, o acceso desigual á tecnoloxía ou a perda de competitividade.

Porén, en Inova soubemos que, para levar a cabo este traballo con éxito, como en moitos outros campos, é necesario coñecer e ter experiencia. Así, contamos con diferentes metodoloxías e procedementos e cun equipo experimentado de persoas para orientar os centros de coñecemento no camiño do desenvolvemento e do crecemento.

Como o facemos

análise e estratexia

análise e estratexia

Deseño de follas de ruta para a innovación, mellora competitiva e crecemento que garantan a viabilidade futura, identificando os agentes que forman parte do ecosistema e fomentando a súa participación.

difusión e comunicación

difusión e comunicación

Deseño , posta en marcha e control de plans de difusión e comunicación cos que posicionar de xeito ventaxoso á entidade no seu ecosistema.

convocatorias / candidaturas

convocatorias / candidaturas

Asesoramento no ámbito estratéxico, na recopilación e estructuración da información e na cumplimentación dos modelos para a presentación da documentación.

xestión de unidades de investigación

xestión de unidades de investigación

Para a posta en marcha, seguimeento e control dos plans de acción; evaluación e estructuración do plan económico-financieiro; e desenvolvemento de dinámicas de colaboración multidisciplinar para a formulación de proxectos/servizos conxuntos.

Desenvolvemento de Centros de Coñecemento

Coñecemos o ámbito académico e cremos profundamente na súa misión e no seu potencial innovador e transformador. O sector privado, a sociedade e a universidade conforman unha triple hélice de cuxa interacción depende de que sexamos capaces de construír un futuro mellor.

Os nosos traballos recentes