Programa Agrobiotech Innovación
octubre 9, 2017

Que é o Programa AgroBiotech Innovación?

Agrobiotech é un programa de aceleración dirixido ao impulso e o crecemento sustentable das pemes innovadoras galegas en tres sectores estratéxicos: biotecnoloxía, agroalimentación e biomasa. Desde o mes de setembro deste ano estase a levar a cabo a segunda edición do Programa AgroBiotech Innovación. Inova participou neste programa para axudar a empresas biotecnolóxicas. Podédelo ver aquí.

Antecedentes

No ano 2015 o Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. (PTG, S.A.) e a Axencia Galega de Innovación (GAIN) puxeron en marcha o programa Centro de Excelencia para o impulso do crecemento sustentable da peme innovadora galega – “AgroBiotech Innovación”. Esta primeira edición tivo como fin xerar dinámicas de apoio aos equipos directivos das empresas para fomentar o emprendemento de sendas de crecemento sustentable desde a valorización do coñecemento, a innovación, a internacionalización e o reforzamento das súas capacidades financeiras e de management.

Cómo funciona?

O programa, no que participou a área de Innovación de Inova, Perseguiuse o desenvolvemento dun programa de aceleración que impulsara o crecemento de 10 pemes galegas innovadoras e/ou de base tecnolóxica, con alguna actividade industrial, comercial ou de servizos pertencente ao eido biotecnolóxico ou ao eido agroalimentario.

Cales son os obxectivos da II Edición do programa?

Mediante o apoio dun quipo consultor, as empresas tratan de identificar e activar aspectos vinculados á estratexia, situación de mercado e funcionamento organizativo. O obxetivo disto é fortalecer as capacidades das empresas participantes co fin, entre outros, de:

  • Mellorar a capacitación na xestión empresarial e nos modelos organizativos.
  • Ampliar a comercialización de produtos e servizos innovadores.
  • Desenvolver novos produtos e servizos con socios nacionais e internacionais nun marco de innovación aberta.

Estanse a desenvolver servizos de aceleración comúns ás pemes participantes por áreas de interese/necesidade que permiten compartir coñecementos, establecer sinerxías e facilitar o crecemento conxunto. Algunhas das xornada de capacitación programadas están relacionadas coa comunicación na xestión de relacións, a transformación dixital para empresas do sector ou o impulso de novos mercados a través da proposta de valor.

Itinerarios personalizados

Actualmente, as empresas están a desenvolver diferentes itinerarios personalizados de aceleración deseñados a medida de cada peme participante despois dun proceso de análise e de detección de necesidades.

Desde Inova xunto con Serviguide responsabilizámonos de levar a cabo o desenvolvemento desta parte a través do asesoramento de titores expertos, e de acompañalas ao longo de todo o proceso de execución do itinerario personalizado.

De esta maneira, aspírase a que no prazo de dous anos tras a súa participación, as empresas participantes consigan, entre outros:

  • Avanzar na senda da innovación aumentando notablemente o seu potencial innovador, reflectido na dependencia das súas vendas dos produtos introducidos no mercado.
  • Experimentar un crecemento significativo reflectido en cifras de facturación.
  • Presentar unha maior diversificación das súas vendas chegando aos mercados exteriores.

 

0 comentarios